Do końca 2012 roku będzie można składać wnioski o przywrócenie wypłaty świadczeń odebranych z powodu wyjazdu z Polski. Nowe rozwiązania dotyczą inwalidów wojskowych i wojennych oraz osób represjonowanych, którym świadczenia zostały odebrane w związku z ich wyjazdem za granicę.

Na trwającym posiedzeniu Sejmu posłowie rozpatrzą jeszcze poprawkę Senatu do odpowiedniego projektu ustawy w tej sprawie. Senatorowie uznali za zasadne wydłużenie terminu na wznowienie postępowania o wypłatę z sześciu do 36 miesięcy.

Wprowadzając taką zmianę, uznali, że dopiero wydłużony termin pozwoli skorzystać z możliwości wznowienia postępowania wszystkim uprawnionym. Poprawka ta zyskała akceptację sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która rekomenduje jej przyjęcie.

Ustawa wykonuje orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (ETS) z 22 maja 2008 r. w sprawie C-499/06 Nerkowska. Zgodnie z nim Polska musiała zmienić przepisy, które odmawiały prawa do świadczeń w przypadku opuszczenia kraju i przebywania na terytorium innego państwa członkowskiego UE.

Podobnie było w przypadku osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy. W przypadku ustalenia prawa do świadczeń osób zamieszkałych poza Polską wypłata będzie następować od miesiąca złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż od 1 maja 2004 r.

23 mln zł wypłaci rocznie ZUS po zmianie przepisów