– Zainteresowanie przeliczeniem renty lub emerytury jest bardzo duże. Osoby, które przy ustalaniu wysokości świadczenia musiały uwzględnić także lata, za które nie posiadały dokumentacji płacowej, obecnie mogą podwyższyć świadczenie – mówi Ewa Pancer, rzecznik prasowy oddziału ZUS w Gdańsku.

Zwraca uwagę, że do końca tego roku można skorzystać z wyjątkowo korzystnego rozwiązania.

– Wysokość świadczenia jest ustalana na podstawie minimalnych wynagrodzeń w taki sposób, jakby wniosek był złożony przez świadczeniobiorcę w styczniu 2009 r. To wyjątkowa szansa dla wszystkich uprawnionych. Tym bardziej że średnio takie świadczenia wzrasta o około 50 zł miesięcznie – zauważa Ewa Pancer.

Zwraca też uwagę, że wniosek musi złożyć sam zainteresowany. Jeśli pracownicy ZUS w czasie na przykład kontroli dokumentacji ubezpieczeniowej sami odnajdą osobę mającą prawo do przeliczenia wysokości świadczenia, to nie mogą z urzędu go przeliczyć. Osoba uprawniona nie musi jednak osobiście składać wniosku do oddziału ZUS. Taki dokument może być przesłany listem poleconym. W przypadku osób starszych i samotnych wniosek taki może też złożyć pracownik socjalny.

– Takie rozwiązanie umożliwia skorzystanie z możliwości przeliczania przez wszystkie osoby – dodaje Ewa Pancer.

Duże zainteresowanie przeliczeniami świadczeń jest także w Rzeszowie.

– Do naszego oddziału wpłynęło około 15 tys. wniosków. Niestety przeliczenia dotyczą mniejszej liczby osób – mówi Małgorzata Bukała, rzecznik prasowy oddziału ZUS w Rzeszowie.

Wynagrodzenie minimalne zostanie uwzględnione przez ZUS tylko wtedy, gdy okres ten został wskazany przez świadczeniobiorcę do ustalenia podstawy wymiaru. Dotyczy to szczególnie sytuacji, kiedy firma, w której pracował zainteresowany, już nie istnieje albo też nie posiada dokumentacji finansowej z tego okresu. Przeliczenie wysokości emerytury nie spowoduje jednak przeliczenia świadczenia na podstawie nowej kwoty bazowej. Wysokość tej podstawy oblicza się od tej samej kwoty bazowej, od jakiej obliczono ją poprzednio.

W całej Polsce miesięcznie do oddziałów ZUS wpływa ponad 30 tys. wniosków o przeliczania. Według szacunków rządu przedstawionych w Sejmie w czasie prac nad ustawą z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 192, poz. 1180), prawo do przeliczenia może mieć nawet 500 tys. osób.