Przedsiębiorcy korzystający z unijnych dotacji szkoleniowych powinni wydać niewykorzystane środki do końca grudnia. Niewydane w tym roku kwoty trudno będzie odzyskać.
Minister finansów podjął decyzję, że w 2009 roku nie wyda rozporządzenia w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Nie będzie więc tzw. środków niewygasających. W efekcie przedsiębiorcy i inne podmioty, realizujące projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) nie muszą zwracać instytucjom wdrażającym do końca listopada kwot dotacji, których nie zdążą wykorzystać w 2009 roku. Środki jako niewykorzystane będą musiały zostać zwrócone, tyle że do końca grudnia.
– Zobowiązaliśmy instytucje, żeby informowały beneficjentów, aby wydawali jak najwięcej środków do końca grudnia – mówi Aleksandra Dmitruk, wicedyrektor Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (MRR).