zmiana prawa - W 2008 roku pensja nauczyciela stażysty wzrośnie netto o 134 zł, a dyplomowanego o 239 zł. Dzisiaj posłowie PO zaproponują, aby kwota bazowa dla nauczycieli była wyższa o 10 proc.

Kwota bazowa dla nauczycieli w 2008 roku wzrośnie o 10 proc., z obowiązującego obecnie poziomu 1885,59 zł do kwoty 2074,15 zł - powiedziała wczoraj GP Krystyna Szumilas, wiceminister edukacji narodowej. Dziś sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży będzie omawiała rządowy projekt nowelizacji Karty Nauczyciela określającej wysokość kwoty bazowej na 1947,81 zł.

- Poprawkę zwiększającą tę kwotę zgłoszą podczas drugiego czytania ustawy posłowie PO - deklaruje Andrzej Smirnow, przewodniczący komisji edukacji, nauki i młodzieży.

Wyjaśnia, że omawiany projekt przygotował poprzedni rząd, który planował podwyższenie tej kwoty o 3,3 proc.

Dzięki zwiększeniu kwoty bazowej i zredukowaniu wysokości składki rentowej nauczyciele otrzymają w przyszłym roku o około 15 proc. wyższe wynagrodzenia (netto) od tych, jakie pobierali w styczniu 2007 r. Kwota ta jest podstawą obliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli. Jeśli wyniesie tyle, ile proponuje rząd i posłowie PO, w 2008 roku średnie wynagrodzenia dla stażystów wyniesie 1700,8 zł, dla nauczycieli kontraktowych - 2126 zł, dla mianowanych - 2976,4 zł, a dyplomowanych 3 826,8 zł. Średnie wynagrodzenie jest jednak jedynie wskaźnikiem.

Bezpośredni wpływ na wysokość pensji pedagogów ma minimalne wynagrodzenie zasadnicze. To na nie gwarantuje pieniądze budżet. Minimalne stawki określa minister edukacji w ogłaszanym w marcu rozporządzeniu. Zwyczajowo jest tak, że wynagrodzenie zasadnicze wzrasta o taki sam procent, jak kwota bazowa. Najprawdopodobniej minimalne wynagrodzenie dla nauczyciela stażysty w 2008 roku wyniesie więc 1339,8 zł, kontraktowego 1588,4 zł, mianowanego 2011,9 zł, a dyplomowanego 2414,5 zł.

- Od nowego roku zostanie o kolejne 2 pkt proc. obniżona składka rentowa płacona przez pracowników - podkreśla Krystyna Szumilas.

Dzięki temu w styczniu 2008 r. stażysta otrzyma 134 zł netto więcej niż w styczniu 2007 r., kontraktowy - 158 zł, mianowany 200 zł, a dyplomowany 239 zł więcej.

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, które nie może być niższe od stawek minimalnych, nauczyciele otrzymują też różne dodatki, m.in.: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny.

Jolanta Góra

jolanta.gora@infor.pl