Sejm przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych, czyli tzw. ustawę okołobudżetową. Przesądza ona m.in. o zmianach w świadczeniach pielęgnacyjnych, płacach nauczycieli czy urzędników oraz pomocy za zatrudnianie niepełnosprawnych.

Bez dodatku

Od stycznia członkowie korpusu służby cywilnej nie otrzymają dodatku specjalnego. W ubiegłym roku wynosił on średnio 87 zł miesięcznie. W tym roku na pracowników i urzędników służby cywilnej zatrudnionych w policji, administracji skarbowej oraz inspekcjach wojewódzkich przypada średnio 47 zł miesięcznie, a w pozostałych urzędach – 34 zł.

Likwidację dodatku popiera Sławomir Brodziński, szef służby cywilnej. Jego zdaniem dodatek ten nie motywuje urzędników do efektywnej pracy. Otrzymują go bowiem wszyscy pracownicy, bez względu na zajmowane stanowisko i przydzielone zadania.

Wyższe pensje nauczycieli

W uchwalonej ustawie doprecyzowano też, że podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli nastąpi nie później niż do 30 września 2010 r. z wyrównaniem od 1 września. Z podwyżkami od września nie zgadza się Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.

– Brak podwyżki od stycznia 2010 r. będzie skutkować mniejszym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, gdyż przyjętą kwotą bazową do naliczania zfśs w 2010 roku będzie kwota bazowa ze stycznia 2009 r. – mówi Wojciech Jaranowski, rzecznik prasowy Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.

Projekt ustawy budżetowej na 2010 rok przewiduje wzrost wynagrodzeń nauczycieli. Zgodnie z nim od 1 września 2010 r. kwota bazowa będąca podstawą wyliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli wzrośnie o 7 proc., czyli z 2286,75 zł do 2446, 82 zł.