Utworzenie w zakładzie organizacji związkowych wiąże się dla pracodawcy nie tylko z licznymi obowiązkami konsultacyjnymi, ale także z koniecznością zwalniania od obowiązku świadczenia pracy niektórych pracowników.
Prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy może być realizowane jako zwolnienie stałe (tzw. urlop związkowy) bądź tylko doraźne – do wykonania pewnych czynności związkowych.
Prawo do zwolnienia od pracy o charakterze stałym (na czas sprawowania mandatu) przysługuje wyłącznie takiemu pracownikowi, który został wybrany do zarządu zakładowej organizacji związkowej. Uprawnienia takiego nie posiadają zatem pracownicy wybrani do innych organów zakładowej organizacji związkowej.
Prawo do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy wiąże się w sposób nierozerwalny z wykonywaniem mandatu członka zarządu zakładowej organizacji związkowej. Przysługuje ono tylko na okres kadencji. Kadencja taka może jednak z różnych przyczyn zostać skrócona. W takiej sytuacji pracodawca nie ma już obowiązku udzielania dalszego zwolnienia od świadczenia pracy.

To jest tylko część artykułu. Z pełnej wersji artykułu dowiesz się:

• Ilu związkowców może korzystać ze zwolnienia od świadczenia pracy• Kiedy związkowiec nie otrzyma rodzenia za okres zwolnienia od pracy• Komu przysługuje stałe a komu doraźne zwolnienie od obowiązku świadczenia pracy• Jaka odpowiedzialność ciąży na pracodawcy, który utrudnia wykonywanie działalności związkowej

Czytaj w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Kiedy pracodawca musi zwolnić ze świadczenia pracy, a kiedy dać urlopCzy po powrocie trzeba zatrudnić na dawnym stanowiskuCzy pracownik musi czekać na polecenie powrotu do pracyCzy trzeba zgłaszać powrót do pracy