W 2010 roku będzie więcej unijnych szkoleń dla tzw. grup trudnych. Większymi środkami będą dysponować powiaty o najwyższej stopie bezrobocia. PARP przyzna dotacje na szkolenia otwarte o tematyce technicznej.
W 2010 roku będzie trudniej otrzymać unijną dotację na szkolenia, ponieważ rośnie konkurencja wśród przedsiębiorców, którzy realizują projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Wartość wszystkich złożonych projektów przekroczyła w październiku 57 mld zł, co stanowi 118 proc. wszystkich środków finansowych dostępnych w tym programie.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) chce więc, aby unijna pomoc na rozwój zasobów ludzkich i rynku pracy była lepiej celowana. Ma trafiać w 2010 roku przede wszystkim do tzw. grup trudnych oraz osób tracących pracę.