Wiceminister edukacji odniósł się w ten sposób do pytania posła Stanisława Chmielewskiego (PO), które dotyczyło przyszłości kolegiów języków obcych w planowanych przez rząd reformach.

Według Chmielewskiego, słuchacze kolegiów języków obcych powinni mieć takie same przywileje, które przysługują studentom wyższych uczelni.

Jak powiedział Marciniak, nauczycielskie kolegia języków obcych powinny funkcjonować w oparciu o ustawę o szkolnictwie wyższym. "Co do wprowadzenia tej zmiany nie ma sporu, tym bardziej, że większość absolwentów kolegiów uczy potem w szkołach" - mówił wiceminister.

Według wiceministra, studenci kolegiów powinni mieć takie same prawa jak studenci wyższych uczelni m.in. do pobierania stypendiów czy takie same warunki zaciągania kredytów studenckich. Jak dodał, również "ich kwalifikacje powinny być postrzegane jak u osób z wyższym wykształceniem".

"Obecnie w Polsce funkcjonują 72 kolegia języków obcych, a studiuje w nich ok. 8,5 tys. studentów"

Włączenie kolegiów w system szkolnictwa wyższego - zdaniem Marciniaka - spowoduje także, że w szkołach nie zabraknie nauczycieli języków obcych.

"W planowanej przez nas reformie edukacji języki obce są jednym z priorytetów, a to przecież kolegia w większości przygotowują kadry nauczycielskie - mówił wiceminister - dlatego też MEN zrobi wszystko, żeby tą zmianę jak najsprawniej przeprowadzić".

Jak powiedział Marciniak, włączenie kolegiów w system szkolnictwa wyższego wymagać będzie porozumienia z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także współpracy z uczelniami wyższymi.

"Obecnie w Polsce funkcjonują 72 kolegia języków obcych, a studiuje w nich ok. 8,5 tys. studentów. Chodzi o to, żeby każde kolegium przyporządkować właściwej uczelni i w ten sposób zadbać o każde z nich osobno" - powiedział wiceminister.

"To jest tylko trudność formalna i jest łatwa do pokonania"

Według Marciniaka, przeszkodą na drodze do przekształcenia kolegiów języków obcych w szkoły wyższe jest wyłącznie różnica programowa.

"To jest tylko trudność formalna i jest łatwa do pokonania - mówił wicemnister - należy programy nauczania kolegiów zharmonizować ze standardami kształcenia na kierunkach filologicznych".

Jak przypomniał Chmielewski, nauczycielskie kolegia języków obcych są placówkami oświatowymi, które w systemie polskiej edukacji działają od 1992 r. Zadaniem kolegiów jest kształcenie przyszłych nauczycieli w zakresie języków obcych. Zajęcia trwają trzy lata i mogą być kontynuowane na poziomie magisterskim na wyższych uczelniach.