Do 15 listopada studenci ze wsi mogą składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o poręcznie spłaty kredytów studenckich.
Zaledwie dwa tygodnie mają studenci na złożenie wniosku i przyznanie preferencyjnego kredytu studenckiego. Osoby pochodzące z terenów wiejskich mogą uzyskać z ARiMR poręczenie spłaty takiego kredytu. Agencja poręcza kredyty udzielane przez Bank Polskiej Spółdzielczości i Gospodarczy Bank Wielkopolski, a także przez banki współpracujące z nimi. Wszelkie formalności związane z uzyskaniem poręczenia ARiMR student musi załatwić w banku udzielającym kredyt.
Agencja poręcza do 80 proc. wykorzystanej kwoty kredytu. Tylko studenci pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę uprawnia do otrzymania pomocy społecznej, mogą otrzymać poręczenie w wysokości 100 proc. kredytu. Także ci studenci mają pierwszeństwo w uzyskaniu poręczenia spłaty kredytu studenckiego. Przy udzielaniu takich gwarancji spłaty nie jest pobierana prowizja.