Do 15 listopada studenci ze wsi mogą składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o poręcznie spłaty kredytów studenckich.
Zaledwie dwa tygodnie mają studenci na złożenie wniosku i przyznanie preferencyjnego kredytu studenckiego. Osoby pochodzące z terenów wiejskich mogą uzyskać z ARiMR poręczenie spłaty takiego kredytu. Agencja poręcza kredyty udzielane przez Bank Polskiej Spółdzielczości i Gospodarczy Bank Wielkopolski, a także przez banki współpracujące z nimi. Wszelkie formalności związane z uzyskaniem poręczenia ARiMR student musi załatwić w banku udzielającym kredyt.
Agencja poręcza do 80 proc. wykorzystanej kwoty kredytu. Tylko studenci pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę uprawnia do otrzymania pomocy społecznej, mogą otrzymać poręczenie w wysokości 100 proc. kredytu. Także ci studenci mają pierwszeństwo w uzyskaniu poręczenia spłaty kredytu studenckiego. Przy udzielaniu takich gwarancji spłaty nie jest pobierana prowizja.
Osoby ubiegające się o poręcznie ARiMR muszą złożyć nie tylko sam wniosek w tej sprawie, ale także dokumenty potwierdzające wysokość dochodów na osobę w rodzinie, zaświadczenia z urzędu gminy o zamieszkaniu na wsi oraz zaświadczenia z gminnego ośrodka pomocy społecznej. Niezbędne także zawarcie umowy o kredyt studencki. Kredyt wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku akademickim. Jego miesięczna transza wynosi 400 lub 600 zł.