Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) chce, aby województwa w konkursach ogłaszanych w 2010 roku kładły większy nacisk na wybór projektów szkoleniowych adresowanych do grup najgorzej radzących sobie na rynku pracy. Firmy szkoleniowe, które podejmą się pracy z osobami starszymi, długotrwale bezrobotnymi i niepełnosprawnymi, będą miały większe szanse na otrzymanie dotacji. Ich projekty będą w konkursach dodatkowo premiowane. Dzięki temu osobom z tzw. grup trudnych łatwiej będzie niż dotychczas otrzymać m.in. dotację na własny biznes.

– Jeśli mamy do wyboru, czy przyznać dotację osobie młodej i dynamicznej lub niepełnosprawnej, to ta druga powinna mieć pierwszeństwo. Jest w trudniejszej sytuacji, a osoba przedsiębiorcza lepiej poradzi sobie bez wsparcia – mówi Paweł Chorąży, dyrektor Departamentu Zarządzania EFS w MRR.

Dodaje, że z badań dotyczących Funduszu Pracy i Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich wynika, że osoby długotrwale bezrobotne są bardzo efektywne w podejmowanie własnej działalności gospodarczej. Jeśli firmy szkoleniowe odpowiednio się nimi opiekują, są w stanie stworzyć dla siebie trwałe miejsce pracy. Jednak do tej pory w projektach szkoleniowych dla przyszłych przedsiębiorców stanowiły mniejszość.

– Musimy wpisywać je do konkursów niejako na siłę, ponieważ operatorzy wolą pozyskiwać do projektów osoby młode, ambitne z większych miast – mówi Sylwia Maksim-Wójcicka z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

W przyszłym roku ze środków unijnych będzie też finansowanych więcej szkoleń specjalistycznych przygotowujących do pracy w wybranych zawodach, uznanych przez ekspertów pracy za profesje przyszłości. W związku ze starzeniem się społeczeństwa MRR chce, żeby województwa dodatkowo premiowały w konkursach projekty szkoleniowe kierowane do zawodów okołomedycznych. Osoby, które chcą się przekwalifikować i wykonywać zawód opiekuna osoby starszej lub zależnej, będą miały większe możliwości odbycia szkoleń, bo będzie ich więcej.

2,26 mld euro jest przewidziane w latach 2007–2013 w PO KL na aktywizację zawodową