Jeszcze w tym roku rozpocznie się rekrutacja do pilotażowego programu Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego adresowanego do firm rodzinnych. Nabór do projektu będzie prowadzić za pośrednictwem swojej strony internetowej stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, z którym PARP podpisała umowę partnerską. Stowarzyszenie będzie odpowiedzialne za przeprowadzenie szkoleń na podstawie własnej metodologii oraz za udzielanie indywidualnego doradztwa właścicielom i pracownikom rodzinnych przedsiębiorstw. W projekcie zostanie przeszkolonych 300 osób z 50 firm rodzinnych ze wszystkich województw. Szkolenia rozpoczną się w I kwartale 2010 r.

Jak zapowiada Anna Świebocka, dyrektor Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich PARP, szkolenia będą dotyczyć specyficznych problemów firm rodzinnych, m.in. godzenia życia zawodowego z prywatnym oraz sukcesji. Przedsiębiorstwa, które będą uczestniczyć w szkoleniu, będą musiały wnieść wkład własny.

– Mogą go wnieść w formie pieniężnej lub niegotówkowej, jeśli wykażą wartość wynagrodzeń wypłaconych pracownikom za udział w szkoleniu odbywającym się w godzinach pracy – mówi Anna Świebocka.

Sebastian Margalski z Inicjatywy Firm Rodzinnych podkreśla, że obecnie nie ma na polskim rynku oferty szkoleniowej uwzględniającej specyficzne potrzeby firm rodzinnych. Większość dostępnych szkoleń dotyczy zarządzania i kierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw. Na szkolenia i doradztwo dla firm rodzinnych PARP przeznaczy 3,1 mln zł.