• Bezrobocie w Unii. Poziom bezrobocia w UE w lipcu wyniósł 6,8 proc. Polska, ze wskaźnikiem 9,7 proc., nadal znajduje się w grupie państw o najwyższym bezrobociu, ale zanotowała też jeden z największych spadków w relacji rok do roku - aż o 3,9 pkt proc. W lipcu najwyższe bezrobocie było na Słowacji (10,6 proc.), najniższe był w Danii (3,2 proc.), Holandii (3,4 proc.) i na Cyprze (4,1 proc.). W czterech krajach nastąpił wzrost bezrobocia. Najwyższy w Portugalii (z 7,5 proc. do 8,2 proc.) oraz Irlandii (z 4,4 proc. 4,7 proc. Więcej www.epp.eurostat.ec.europa.eu
  • Nowy przewodniczy Komisji Trójstronnej. Premier Jarosław Kaczyński powołał Joannę Kluzik-Rostkowską, ministra pracy i polityki społecznej, w skład Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i powierzył jej funkcję przewodniczącej komisji.

Więcej www.mpips.gov.pl

ZawieszajĄ prace nad umowĄ spoŁecznĄ. O zawieszeniu udziału w pracach nad umową społeczną zdecydowały władze Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych. Związkowcy są oburzeni nierównym traktowaniem przez rząd poszczególnych organizacji pracowniczych. Zawarcie porozumienia pomiędzy rządem a jedną organizacją związkową (NSZZ Solidarność) władze OPZZ i FZZ odebrały jako nierówne traktowanie partnerów społecznych.

Więcej www.opzz.org.pl, www.fzz.org.pl

Lekarze mogĄ odejść z pracy. Z danych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy wynika, że 31 sierpnia tylko na Podkarpaciu upłynął termin trzymiesięcznych wypowiedzeń z pracy. Dotyczy to dwóch szpitali w Rzeszowie i jednego w Sanoku. W sumie wypowiedzenia skończyły się prawie 170 lekarzom. W Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie na sześciu oddziałach, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym - na trzech, a szpitalu w Sanoku - na czterech.

Więcej www.ozzl.org.pl

Nowe pomysŁy na oświatę. Walka z ciężkimi plecakami, wojna z biurokracją utrudniającą pracę nauczycieli, nowe programy edukacyjne, zdrowa dieta w szkołach oraz tzw. alternatywne formy wychowania przedszkolnego - to m.in. zadania warszawskiej oświaty w nowym roku szkolnym.

Więcej www.um.warszawa.pl