Europejski Fundusz Społeczny to jeden z funduszy unijnych, który skupia się na inwestowaniu w ludzi

Europejski Fundusz Społeczny to jeden z funduszy unijnych, który skupia się na inwestowaniu w ludzi. W ramach funduszu dofinansowywane są m.in. takie cele jak wspieranie zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu, edukacja, integracja społeczna.

"Własna działalność gospodarcza to najlepszy sposób, by pogodzić macierzyństwo z pracą zawodową. Własna firma pozwoli mi na bycie z dziećmi; oznacza elastyczność, samodzielność i odpowiedzialność za swoje sprawy. Chcę dowiedzieć się, o jakie środki z funduszy unijnych mogę się ubiegać" - mówiła jedna z uczestniczek spotkania Małgorzata Tur, mama Kalinki i Mikołaja.

Jak podkreśliła Sylwia Kowalczyk z Departamentu Zarządzania EFS w MRR, ze wsparcia EFS można skorzystać, tylko biorąc udział w projekcie. "Pierwszym krokiem jest zapoznanie się z programem i możliwościami wsparcia, jakie oferuje Program Kapitał Ludzki. Potrzebne informacje można znaleźć m.in. na stronie www.efs.gov.pl. Następnie należy skontaktować się z instytucją odpowiedzialną w regionie za realizację danego działania i spytać o aktualnie realizowane projekty" - mówiła.

Największa wyszukiwarka ofert szkoleniowych "Inwestycja w kadry" została opracowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Znaleźć ją można pod adresem www.inwestycjawkadry.info.pl.

"Po znalezieniu projektu dla siebie należy bezpośrednio kontaktować się z beneficjentem, czyli instytucją realizującą projekt, by dowiedzieć się jakie są kryteria rekrutacji i udziału w projekcie" - dodała Kowalczyk.

W ramach zakończonego już Programu Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 ze wsparcia skorzystało blisko milion kobiet, które uczestniczyły w projektach szkoleniowych pozwalających powrócić na rynek pracy, podnieść kwalifikacje zawodowe oraz pogodzić życie zawodowe i rodzinne. W Programie Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 udział w projektach rozpoczęło już ponad 470 tys. kobiet.