•  Mniejsze bezrobocie w krajach unijnych. Stopa bezrobocia w strefie euro-13 wyniosła w październiku, po uwzględnieniu czynników sezonowych, 7,2 proc. wobec 7,3 proc. we wrześniu - poinformował wczoraj Eurostat, agencja statystyczna Unii Europejskiej. To rekordowo niski poziom tego wskaźnika. Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 7,3 proc. W Polsce wskaźnik bezrobocia zmniejszył się rekordowo z 12, 6 proc. w 2006 roku do 8,8 proc. w październiku tego roku. Przeciętna stopa bezrobocia w 27 krajach UE wyniosła 7,0 proc. wobec również 7,0 proc. w poprzednim miesiącu. Najwyższa była na Słowacji: 11,2 proc.
  Więcej www.epp.eurostat.ec.europa.eu
 •  Czas pracy lekarzy. Minister zdrowia Ewa Kopacz zapowiedziała, że po konsultacjach ze środowiskiem medycznym rozważa rezygnację z inicjatywy legislacyjnej mającej na celu opóźnienie wejścia w życie nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, wprowadzającej przepisy dotyczące czasu pracy lekarzy zgodne z Dyrektywą 2003/88/WE. Ewa Gwiazdowicz, rzecznik resortu, potwierdziła, że ministerstwo rozważa taką możliwość. Jej zdaniem Unia narzuciła twarde wymogi i nie można ich odrzucić. Rząd przygotowuje natomiast nowelizację ustawy, by usunąć z niej najpoważniejsze usterki, np. przepisy uniemożliwiające lekarzom dyżur 24-godzinny.
  Więcej www.mp.pl
 •  Dzień Otwarty dla niepeŁnosprawnych. Z okazji Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawnych w centrali i oddziałach wojewódzkich ZUS i PFRON zorganizowano wczoraj dzień otwarty dla niepełnosprawnych. Mogli oni uzyskać informacje m.in. na temat OFE i orzecznictwa lekarskiego. W Polsce żyje około 5,5 mln niepełnosprawnych. Większość z nich (2,5 mln) - to osoby o znacznej i umiarkowanej niepełnosprawności.
  Więcej www.zus.pl
 •  PodwyŻki w sŁuŻbie zdrowia. Podczas spotkania z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy minister zdrowia Ewa Kopacz zapowiedziała wzrost płac lekarzy rezydentów od 1 stycznia o nieco ponad 500 złotych brutto i lekarzy stażystów o około 400 złotych brutto. Zdaniem OZZL i samorządu lekarskiego płaca rezydenta nie powinna być niższa niż dwukrotność przeciętnej płacy krajowej.
  Więcej www.mp.pl