Prowadzenie badań naukowych przez uczelnie oraz inwestowanie w rozwój własnej kadry naukowej może pomóc przetrwać im trudne czasy, gdy liczba studentów będzie się zmniejszać w związku z niżem demograficznym - uważa minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka.

Tymczasem - według Kudryckiej - uczelnie niepubliczne w Polsce zajmują się głównie nauczaniem studentów, w znikomym stopniu w porównaniu z uczelniami publicznymi, zajmują się pracą badawczą i podnoszeniem kwalifikacji swojej kadry.

"Zbliża się niż demograficzny. Zaczynają go już odczuwać zarówno uczelnie publiczne i niepubliczne" - mówiła minister w piątek w Sejmie.

W październiku tego roku studia rozpoczął pierwszy rocznik niżu demograficznego. Kudrycka poinformowała, że w ciągu 12 najbliższych lat, w związku z niżem, liczba maturzystów zmniejszy się o około 30 proc. Zwróciła też uwagę, że wielu polskich maturzystów decyduje się na studia zagranicą. Jak mówiła, wpływ na zmniejszanie się liczby studentów ma także zniesienie obowiązkowej służby wojskowej.

Kudrycka: zmniejszająca się liczba studentów ma wpływ na relacje między uczelniami niepublicznymi i publicznymi

Według minister zmniejszająca się liczba studentów ma wpływ na relacje między uczelniami niepublicznymi i publicznymi. Dodała, że te pierwsze zarzucają, że nie są równo traktowane.

Przypomniała, że studenci uczelni niepublicznych, tak jak studenci uczelni publicznych, mogą korzystać z pomocy materialnej ze środków publicznych. Zaznaczyła, że ministerstwo rozpoczęło starania, by również fundusze na badania naukowe trafiały do pracowników uczelni niepublicznych.

Jednocześnie Kudrycka poinformowała, że w tym roku z możliwości sfinansowania badań ze środków publicznych skorzystała "znikoma liczba" liczba pracowników naukowych uczelni niepublicznych. W jednym z dwóch konkursów na sfinansowanie badań własnych na 4 600 wniosków tylko 75 pochodziło z uczelni niepublicznych, stanowiło to 1,6 proc. wszystkich wniosków. W drugim zaś z konkursów na 4 800 wniosków, tylko 82 pochodziły z uczelni niepublicznych, co stanowiło 1,7 proc. wszystkich wniosków.

W Polsce działa prawie 450 uczelni, wśród nich 326 to uczelnie niepubliczne

Według Kudryckiej, aż 75 proc. wszystkich prac badawczych w Polsce prowadzonych jest na uczelniach.

Minister poinformowała także, że uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich ma kilkanaście uczelni niepublicznych, z czego w ubiegłym roku akademickim takie studia prowadziły tylko cztery uczelnie.

W Polsce działa prawie 450 uczelni, wśród nich 326 to uczelnie niepubliczne. Kształci się w nich około 2 mln studentów, w tym ponad 500 tys. na uczelniach niepublicznych.