Już za miesiąc do wniosku o wypłatę becikowego i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka w gminie trzeba będzie dołączyć zaświadczenie lekarskie. Potwierdzi ono, że ciężarna kobieta pozostawała pod opieką lekarza nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Bez tego zaświadczenia żadne z obydwu świadczeń nie będzie wypłacone matce lub ojcu. Nie będzie go natomiast musiał składać opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

Takie zmiany wprowadziła tzw. ustawa rodzinna, która weszła w życie 1 stycznia tego roku. Jednak dopiero teraz resort zdrowia wydał rozporządzenie dotyczące form opieki medycznej nad kobietą w ciąży oraz wzór wymaganego zaświadczenia lekarskiego. Wynika z niego, że wymaganymi formami opieki medycznej są świadczenia zdrowotne udzielane w ramach: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych i leczenia szpitalnego.

– To standardowe badania, które każdej kobiecie są zlecane przez lekarza prowadzącego ciążę. Szczegółowy wykaz tych badań zawiera rozporządzenie dotyczące badań przesiewowych, które obowiązuje od 2005 roku – mówi prof. Stanisław Radowicki, krajowy konsultant ds. ginekologii i położnictwa.

Dodaje, że nowy obowiązek nie będzie oznaczać konieczności poddawania się przez kobiety dodatkowym badaniom, a na pewno będzie pozytywnie wpływał na zdrowie matki i płodu.

Zgodnie z rozporządzeniem becikowe będzie wypłacone, jeżeli jedno ze świadczeń zdrowotnych będzie udzielone kobiecie co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży. Terminy ich udzielenia oraz potwierdzenie, w którym tygodniu ciąży kobieta znalazła się pod opieką lekarza, zostaną wpisane do zaświadczenia lekarskiego.

To zaświadczenie trzeba będzie złożyć w gminie. Część z nich obawia się, że nowe zasady mogą spowodować problemy.

– Odbieraliśmy dużo telefonów od zdezorientowanych kobiet, które myślały, że zaświadczenie trzeba składać od stycznia. Gdy będzie zbliżał się listopadowy termin, tych telefonów będzie więcej – mówi Anna Kamysz, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Jarosław Borowski, dyrektor MOPS w Giżycku, zwraca uwagę, że nie jest jasne, czy pracownicy ośrodka będą musieli to zaświadczenie w jakiś sposób weryfikować.

– Na pewno najważniejsze dla nas będzie to, czy matka znalazła się pod opieką lekarza nie później niż od 10 tygodnia ciąży – dodaje Jarosław Borowski.

Z kolei Marta Romaszewska z sekcji świadczeń rodzinnych MOPS w Świdniku dodaje, że problem mogą mieć kobiety, które urodziły dziecko za granicą, a o becikowe będą ubiegać się w Polsce.

– Zgodnie z ustawą mogą to zrobić w ciągu roku od urodzenia dziecka. Dla takiej kobiety kłopotem może być zdobycie zaświadczenia od lekarza, który opiekował się nią za granicą – tłumaczy Marta Romaszewska.

626 tys. świadczeń z tytułu urodzenia dziecka wypłaciły rodzicom gminy w 2008 roku

Jakie świadczenia przysługują po urodzeniu dziecka

Becikowe (1 tys. zł).

Trzeba złożyć w gminie:

● Dokument potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie

● Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka

● Oświadczenie, że drugi rodzic nie pobrał becikowego

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (1 tys. zł).

● Osoba ubiegająca się musi być uprawniona do zasiłku rodzinnego i spełniać kryterium dochodowe, które wynosi 504 zł lub 583 zł na osobę w rodzinie

Uwaga! Od 1 listopada do obydwu tych świadczeń będzie wymagane zaświadczenie lekarskie

Gminne becikowe

● Uchwalane dobrowolnie przez radę gminy i finansowane z jej środków własnych