Średnia emerytura lekarzy to niewiele ponad dwa tysiące złotych, a lekarzy dentystów – 1,5 tys. zł. Z badania przeprowadzonego przez Komisję ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów, która działa przy Naczelnej Radzie Lekarskiej (NRL) wynika, że wśród medyków, którzy wzięli w nim udział, najniższa emerytura wynosiła 815 zł, a wśród dentystów – tylko 690 zł. Średnia renta lekarz wynosi natomiast 1,2 tys. zł, a dentysty – niewiele ponad tysiąc złotych.

Komisja blisko przez dwa lata zbierała dane o wysokości emerytur i rent lekarzy. W ankiecie łącznie wzięło udział ponad 2,3 tys. osób. Około 20 proc. ankiet wypełnili lekarze będący wcześniej ordynatorami, profesorami, adiunktami, a także dyrektorami.

- Stałe koszty utrzymania lekarzy emerytów wynoszą miesięcznie średnio około 1-1,2 tys. zł. Na samo leczeni wydają oni przeciętnie około 250-350 zł. – uważa Zdzisław Bednarek, przewodniczący Komisji ds. lekarzy Emerytów i rencistów NRL.

Dodaje, że po opłaceniu czynszu i rachunków za media, mają oni więcej niż 600 zł miesięcznie na bieżące wydatki.

W przypadku 65 proc. ankietowanych lekarzy świadczenia emerytalne lub rentowe są dla nich jednym źródłem utrzymania. Ponad 30 proc. nadal pracuje zawodowo m.in. z przymusu ekonomicznego, chcąc dorobić do emerytury. W porównaniu z wynikami ankiety z 2000 roku, sytuacja materialne lekarzy i lekarzy dentystów nie uległa istotnej poprawie.

- Nadal ponad 20 proc. emerytowanych lekarzy i aż 56 proc. emerytów dentystów nie może pozwolić sobie na dodatkowe przyjemności związane np. z kulturą – dodaje Zdzisław Bednarek.

Uczestnicy badania byli również pytani o to, jakie dodatkowe uprawnienia powinny być nadane lekarzom emerytom i rencistom. Najczęściej pojawiającym się postulatem było umożliwienie im korzystania ze świadczeń zdrowotnych (w tym przyjęć do szpitala) bez konieczności oczekiwania w kolejkach. Ich zdaniem powinni mieć również możliwość wypisywania dla siebie i najbliższych skierowań do specjalisty lub na bezpłatne wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych przynajmniej raz w roku.

Postulowali również budowę domów lekarza seniora, a także zmianę przepisów prawnych, które umożliwią im łatwiejszy dostęp do sanatoriów oraz tanich wczasów.
Według danych z Centralnego Rejestru Lekarzy, w kraju jest ogółem ponad 131 lekarzy i 34,6 tys. dentystów. Lekarze emeryci ( w tym dentyści) to ponad 53,4 tys. osób, natomiast rencistów (łącznie) jest ponad 6,1 tys. W sumie emerytowani lekarze i dentyści oraz z prawem do rent stanowią prawie 25 proc. ogółu medyków.