Na opakowaniach leków podawanych wyłącznie przez lekarzy, pielęgniarki, ratowników czy felczerów nie będzie napisów w języku Braille'a.
Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie kategorii produktów leczniczych, na których opakowaniach zewnętrznych nie umieszcza się nazwy produktu w systemie Braille'a.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami napisy dla niewidomych są umieszczane na wszystkich produktach leczniczych z wyjątkiem weterynaryjnych oraz tych stosowanych jedynie w lecznictwie zamkniętym, czyli np. w szpitalach. Zaproponowana zmiana rozszerza listę tych produktów.
Zgodnie z nią napisów w języku Braille'a nie powinno również być na tych opakowań leków, które mogą być podawane wyłącznie przez lekarza, lekarza dentystę, pielęgniarkę, położną czy ratownika medycznego. Dotyczy to np. szczepionek, produktów radiofarmaceutycznych czy immunologicznych.
Taką zmianę Ministerstwo Zdrowia uzasadnia tym, że umieszczanie na tych opakowaniach zewnętrznych nazwy produktu leczniczego w języku Braille'a nie jest konieczne, gdyż nawet w przypadku podania tej informacji nie umożliwiłoby to bezpiecznego stosowania tego typu leków przez osoby niewidome czy słabowidzące.
Uwagi do projektu można przesyłać do resortu zdrowia do 29 września.