Związki zawodowe uważają, że płaca lekarza specjalisty powinna być wyższa od wynagrodzenia rezydenta.
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy (OZZL) zlecił Pracowni Badań Społecznych DGA przeprowadzenie badań na temat wynagrodzeń i liczby dyżurów lekarzy. Z badania opinii społecznej wynika, że lekarze specjaliści powinni zarabiać średnio 6 tys. zł. Natomiast zgodnie z informacjami resortu zdrowia wynagrodzenie zasadnicze specjalisty zatrudnionego w publicznej służbie zdrowia wynosi 3770 zł. To, zdaniem OZZL, potwierdza informacje, jakie docierają do związku z niektórych placówek ochrony zdrowia, że jest ono niższe niż płaca zasadnicza lekarzy rezydentów.
Związek od kilku lat podejmuje działania, które mają na celu podniesienie płac lekarskich za podstawowy czas pracy i jednocześnie doprowadzić do zmniejszenia liczby dyżurów przez nich pełnionych. Proponuje m.in. ustalenie minimalnego wynagrodzenia dla lekarzy i lekarzy specjalistów. Ci pierwsi mieliby zarabiać około 6,5 tys. zł.
Z badania przeprowadzonego przez OZZL wynika równie, że lekarze nie powinni pełnić w ciągu miesiąca więcej niż pięć dyżurów. Przy takiej liczbie zachowują pełną sprawność i nie zagraża to bezpieczeństwu pacjentów.