Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że błąd władzy publicznej, w tym wypadku ZUS, nie może być naprawiany ze szkodą dla obywatela. Nie może go też pozbawiać środków do życia.
Maria Moskal z Glinik Chorzewskich (województwo podkarpackie) zaskarżyła do Trybunału polski rząd w sprawie prawa do świadczenia z ZUS. Jest matką dziecka chorego na astmę. Sprawa ta jest pierwszą ze 120 podobnych skarg, które wpłynęły z Polski do Trybunału.
Pochodzą z jednego rejonu i wszystkie dotyczą odebrania wcześniejszych emerytur rodzicom opiekującym się chorymi dziećmi.