– W przyszłym tygodniu skierujemy pismo do konsultantów krajowych z prośbą o przygotowanie wstępnych propozycji tych procedur zdrowotnych, które w pierwszej kolejności powinny zostać skreślone z rozporządzeń koszykowych – mówi Wojciech Matusewicz, dyrektor Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM).

Dodaje, że będzie to dotyczyło tylko tych procedur, które są przestarzałe lub w ogóle niestosowane w leczeniu pacjentów. W ich miejsce mają się pojawić nowocześniejsze metody leczenia konkretnych schorzeń. Nowe wykazy zaczną obowiązywać od czerwca 2010 roku.

Do tego czasu Narodowy Fundusz Zdrowia będzie kontraktował świadczenia zdrowotne na podstawie 13 rozporządzeń koszykowych, które obowiązują od 31 sierpnia tego roku.

– Do tej pory to Fundusz określał, jakie świadczenia są finansowane ze środków publicznych – zauważa Jakub Szulc, wiceminister zdrowia.

W jego opinii dzięki ustawie koszykowej i rozporządzeniom, które określają świadczenia gwarantowane, to Ministerstwo Zdrowia będzie miało decydujący głos w tym, jakie świadczenia należą się pacjentom za opłacanie składki zdrowotnej. Rola NFZ zostanie ograniczona do ich finansowania oraz kontrolowania właściwego ich udzielania.

– Proces kontraktowania świadczeń na 2010 rok powinien rozpocząć się na przełomie października i listopada – zapewnia Edyta Grabowska-Woźniak, rzecznik NFZ.

3 tys. procedur medycznych znajduje się w rozporządzeniach koszykowych