Zła interpretacja

Sprawa niekorzystnej dla nauczycieli interpretacji przepisów wyszła na jaw przez przypadek.

– ZUS, odpowiadając na pytania Głosu Nauczycielskiego dotyczące prawa do świadczeń kompensacyjnych, przysłał całą instrukcję – mówi Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Według niego niedopuszczalne jest, aby ZUS na podstawie własnych interpretacji ograniczał prawa do świadczeń kompensacyjnych. Tym bardziej że zapisy instrukcji nie zgadzają się z przepisami ustawy.

– Nauczyciele przed złożeniem wniosku o świadczenie przeważnie sprawdzają w najbliższym oddziale ZUS, czy mają do niego prawo. Wtedy okazuje się, że przysługuje ono wyłącznie w roku ukończenia 55 lat. Osoba, która jest starsza, nie będzie więc mogła przejść na takie świadczenie – dodaje Sławomir Broniarz.

Związkowcy zwracają uwagę, że taka interpretacja prowadzi do wypaczenia celu ustawy. Przypominają, że to specjalne emerytalne rozwiązanie było adresowane do nauczycieli, którzy obecnie mają stosunkowo długi staż pracy, a nie mogli skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury na podstawie m.in. Karty Nauczyciela. Wiek uprawniający do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ma wzrastać w kolejnych latach, aż do osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego.

Ministerstwo poprawia ZUS

Tak interpretacja przepisów jest zaskoczeniem także dla posłów, którzy pracowali nad projektem ustawy.

– Jeśli będzie to konieczne, to szybko przygotuję poselski projekt nowelizacji. Możliwe, że wystarczy ustawę doprecyzować, dopisując przepisy pozwalające na przechodzenie na emeryturę także osób, które wcześniej skończyły 55 lat. Nie możemy karać osób, które chcą dłużej pracować. Prawo do świadczeń powinny mieć także osoby urodzone przed 1 stycznia 1954 r. – deklaruje poseł Mieczysław Kasprzak (PSL) z sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

O wyjaśnienie wątpliwości dotyczących interpretacji ZUS zwróciliśmy się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Departament Ubezpieczeń Społecznych w przygotowanym dla nas wyjaśnieniu uznał, że ZUS nie jest uprawniony do takiej wykładni przepisu, który dopuszcza w 2009 roku jedynie możliwość przyznania tego świadczenia osobom urodzonym w 1954 roku. Resort uznał, że prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego w 2009 roku mają nauczyciele urodzeni w 1954 roku i wcześniej.