Pracodawca nie oddał dnia wolnego pracownikowi, który 15 sierpnia wykorzystywał swój doroczny, dwutygodniowy urlop. Czy miał prawo tak postąpić?
W tym roku dzień 15 sierpnia wypadł w sobotę. W związku z tym pracodawcy byli zobowiązani do zapewnienia pracownikom innego dnia wolnego od pracy w bieżącym okresie rozliczeniowym. Obowiązek ten wynika z regulacji kodeksu pracy przewidującej przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy i traktującej sobotę jako zwyczajny dzień roboczy. Większość zakładów pracy pracuje od poniedziałku do piątku, a soboty i niedziele są dniami wolnymi. Jednak zgodnie z przepisami prawa pracy organizację czasu pracy ułożyć można i w taki sposób, że wolna będzie niedziela i, przykładowo, poniedziałek.
Wówczas dla pracowników zatrudnionych w takim rozkładzie sobota będzie zwykłym dniem roboczym, a dniem wolnym wynikającym z zasady pięciodniowego dnia pracy oraz zasady obowiązku pracodawcy do zapewnienia pracownikom co najmniej 35-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego – poniedziałek.
Zgodnie z art. 130 par. 2 kodeksu pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Dnia wolnego pracodawca udziela pracownikowi w danym okresie rozliczeniowym. Można udzielić wolnego w tym samym dniu wszystkim pracownikom lub oddawać wolny dzień indywidualnie. Jeżeli pracownik 15 sierpnia był na urlopie wypoczynkowym, to dzień wolny udzielony wszystkim pracownikom w zamian za 15 sierpnia dla niego także powinien być wolny. Gdyby w czasie urlopu wypoczynkowego (który zawsze przypada w dni robocze) wypadał dzień świąteczny, wówczas pracownik w tym dniu nie wykorzystywałby urlopu, tylko korzystał z dnia wolnego od pracy. Urlopu udziela się bowiem w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (art. 1542 kodeksu pracy). Wydaje się więc, że dzień wolny będzie przysługiwał temu pracownikowi na takich samych zasadach, jak i pozostałym pracownikom.