Odkładane plany

Zdaniem Marii Skodowskiej na posiadanie dzieci decydują się kobiety ze średniego szczebla zarządzania, np. kierowniczki działów. Jeśli menedżerki, to raczej niższego szczebla.

Dziecko staje się rodzajem zabezpieczenia dla matki.

– Przepisy osłonowe, które weszły w życie, z pewnością przyczyniły się do tego, że kobiety chętniej rodzą dzieci, a przynajmniej rzadziej mają dylemat: praca czy dziecko, bo pracodawcy muszą po powrocie z urlopu macierzyńskiego zatrudnić je na to samo stanowisko lub równoległe – mówi Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert prawa pracy z PKPP Lewiatan.

Według rzecznika GUS Wiesława Łagodzińskiego kobiety w Polsce rzadko kiedy jednak chronią pracę, zachodząc w ciążę, bo pracodawcy nie są nastawieni tak prorodzinnie jak Szwedzi czy Francuzi.

– Jeśli Polka decyduje się na urodzenie dziecka, by nie stracić pracy, to jest to już sytuacja dramatyczna – uważa Wiesław Łagodziński.

20 tys. dzieci więcej niż rok wcześniej urodziło się według GUS w I półroczu 2009 r.

Prawa kobiet w ciąży

● pracodawca (który nie ogłosił upadłości lub nie jest w stanie likwidacji) nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, i w okresie urlopu macierzyńskiego.

● pracodawca ma obowiązek zatrudnić pracownika po zakończeniu przez niego urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.