Częściowy zwrot środków zgromadzonych na IKE będzie możliwy w gotówce. W takiej samej formie będzie przeprowadzona wypłata oszczędności, ich transfer i zwrot. Zmiana ta ostatecznie likwiduje wątpliwości dotyczące sposobu przekazania środków właścicielowi konta. Do tej pory osoby oszczędzające na IKE obawiały się, że ich pieniądze zostaną im przekazane w papierach wartościowych.

Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych przygotowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej już jutro może trafić pod obrady rządu. Możliwość otrzymania gotówki będzie korzystna dla osób, którym ze względu np. na sytuację losową niezbędna jest gotówka bez konieczności likwidowania samego konta IKE.

Jednocześnie projekt ustawy zakłada dostosowanie polskich przepisów do prawa wspólnotowego. Po zmianach prawo do oszczędzania w IKE będzie mieć każdy, kto ukończył 16 lat bez względu na miejsce płacenia podatków. Po zmianach oszczędzać w IKE będą mogli nierezydenci podatkowi, czyli osoby, które przebywają w Polsce krócej niż 183 dni.

Zmiany przepisów wymaga Komisja Wspólnot Europejskich. Zwróciła uwagę, że w Polsce możliwość wpłacania środków do IKE mają wyłącznie osoby podlegające w Polsce nieograniczonemu obowiązkowemu podatkowemu. Dotyczy to osób przebywających na terytorium Polski, której tutaj posiadają centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. ośrodek interesów życiowych) lub przebywają w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Zdaniem UE obecnie obowiązujące przepisy stanowią naruszenie zasad swobody przepływu kapitału. Projekt ustawy zakłada, że zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2010 r.

Obecnie na IKE oszczędza 833 tys. osób. Zgromadzili tam 1,81 mld zł.