"Mimo sytuacji, atmosfery, jaka panuje wokół ZUS, podkreślam, że postaramy się działać niezawodnie i tak, aby to nie było odczuwalne dla naszych klientów" - powiedziała Łopacińska na czwartkowym spotkaniu z dziennikarzami.

Zapowiedziała, że obowiązki prezesa ZUS będzie pełniła do czasu rozstrzygnięcia konkursu na prezesa Zakładu. Jak podkreśliła, sama nie będzie brała w nim udziału. Konkurs został ogłoszony przez minister pracy i polityki społecznej Jolantę Fedak w środę, termin składania podań upływa 21 września. Nowy prezes zostanie wyłoniony najwcześniej 23 września.

Łopacińska: powierzenie mi obowiązków prezesa ZUS traktuję jako trudną pracę, a nie wyróżnienie

"Mam określone zadanie i to zadanie wykonam" - powiedziała. Nominację na p.o. prezesa ZUS Łopacińska otrzymała od premiera Donalda Tuska w środę, po odwołaniu zatrzymanego pod zarzutami korupcyjnymi prezesa Sylwestra R.

Zaznaczyła, że nie zamierza podejmować decyzji w sprawach, które - jak powiedziała - "mogą być odłożone" i te, które "mogłyby przeszkodzić w ustawieniu pracy przez nowego prezesa Zakładu". Wśród decyzji, jakie zamierza podjąć wymieniła: podział obowiązków między członków zarządu ZUS i "ruchy kadrowe wobec dyrektora i zastępcy dyrektora szczecińskiego ZUS".