Aktorzy, politycy, a także menedżerowie coraz częściej korzystają z pomocy ekspertów od poprawnej i wyraźnej mowy.
Logopeda medialny uczy, w jaki sposób poprawnie posługiwać się głosem. Pomaga również wypracować własne nawyki artykulacyjne, unikać najczęściej popełnianych błędów wymowy i pozbyć się tremy na scenie czy przed kamerą telewizyjną, a także dużym audytorium.
– 50 proc. polskiego społeczeństwa ma wady wymowy, co słychać głównie w radiu i telewizji – twierdzi Katarzyna Bąkowicz, logopeda medialny ze stołecznej Pracowni Rozwoju Przestrzeń. Dodaje, że aktorzy, śpiewacy, dziennikarze radiowi i telewizyjni powinni posługiwać się mową w sposób doskonały.

W kolejce do logopedy

Logopeda medialny znajdzie pracę w domach kultury, radiu i telewizji. Chętnie z jego usług korzystają osoby publiczne, a także te, które pracują głosem, jak na przykład menedżerowie, konferansjerzy, pracownicy obsługi klienta, telemarketerzy oraz wszyscy ci, których stanowisko wymaga dobrej dykcji i wyraźnej mowy.
– Niedawno szkoliłam pracowników straży granicznej. W każdym zawodzie, w którym głos jest narzędziem pracy, logopedzi są potrzebni – mówi Karina Szafrańska, aktorka i neurologopeda z Warszawy.

Przygotowanie do zawodu

Osoba, która chce zostać logopedą medialnym, musi mieć idealną dykcję oraz dobry słuch.
Z każdym kandydatem na specjalistę ds. wymowy przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną, podczas której sprawdzane są jego umiejętności. Oprócz tego wymagane jest też wyższe wykształcenie magisterskie. Preferowane kierunki to filologia, medycyna, pedagogika lub psychologia.
Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. J. Giedroycia prowadzi Podyplomowe Studia Logopedii Medialnej. Za 650 godzin zajęć uczestnik zapłaci 7,9 tys. zł.

Zarobki logopedy

Studia gwarantują przygotowanie do wykonywania zawodu logopedy w oświacie, służbie zdrowia i kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w środowiskach medialnych. Zajęcia w studium obejmują przedmioty medyczne, lingwistyczne, psychologiczne, logopedyczne i medialne. Uczestnicy są uczeni nie tylko, jak likwidować wady wymowy, ale także sposobów emisji głosu i scenicznej interpretacji tekstu.
Pożądane cechy w tym zawodzie to łatwość nawiązywania kontaktów, istotna jest również pasja teatralno-aktorska.
Wynagrodzenie logopedy medialnego uzależnione jest od sezonu. W okresie wakacyjnym i w czasie świąt maleje liczba chętnych do uczestnictwa w zajęciach. Godzina pracy z logopedą to koszt od 100 do 350 zł.
350 zł trzeba zapłacić logopedzie za godzinę pracy
ZAWODY
W cyklu profesje z przyszłością pisaliśmy już m.in. o: tajemniczych klientach, doradcach wizerunku, infobrokerach, aktuariuszach, kontrolerach ruchu lotniczego, architektach światła, specjalistach od zagrożeń publicznych.