ZMIANA PRAWA Kierownik każdej placówki medycznej oceni ryzyko wystąpienia chorób zakaźnych oraz opracuje i wdroży procedury, które im zapobiegną.

Rząd przyjął projekt ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób u ludzi, który został przygotowany przez resort zdrowia. Określa on m.in. wykaz chorób zakaźnych, których koszt leczenia jest pokrywany z budżetu państwa w sytuacji, gdy chory nie jest objęty ubezpieczeniem w NFZ. Nowa ustawa w znacznym stopniu poszerza również obowiązki i wymagania w stosunku do szpitali w zakresie kontroli zakażeń. Do kierownika każdej placówki medycznej będzie należała m.in. ocena ryzyka wystąpienia zakażenia, opracowanie oraz wdrożenie procedur, które zapobiegną chorobom zakaźnym związanym z profilem świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom. Projekt ustawy wprowadza również kary, w tym finansowe, dla dyrektorów tych placówek, gdzie nie są przestrzegane w wystarczającym stopniu wymogi sanitarnohigieniczne.

Lekarze, felczerzy oraz kierownicy laboratorium będą mieli obowiązek zgłaszania do inspekcji sanitarnej nie tylko zachorowań z powodu zakażeń i chorób zakaźnych, ale również dodatnich wyników badań, które to potwierdzają. Jednocześnie, w przypadku stwierdzenia choroby zakaźnej, lekarz musi poinformować o metodach zapobiegających przeniesieniu zakażenia na osoby zdrowe, nie tylko samego chorego, ale również rodzinę.

Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, lekarz lub felczer będzie mógł zwrócić się do Policji, Straży Granicznej lub Żandarmerii Wojskowej o pomoc w zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego wobec osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie na chorobę zakaźną. Dodatkowo nie będzie musiał uzyskać decyzji administracyjnej, aby przy pomocy służb porządkowych doprowadzić osobę chorą do szpitala lub miejsca kwarantanny w przypadku zagrożenia jej życia lub zdrowia innych osób.

Łukasz Guza

lukasz.guza@infor.pl