UE

Wczoraj w Brukseli przedstawiciele Komisji Europejskiej uznali, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spełnia warunki dla uzyskania stałej akredytacji, w zakresie działań, na które wcześniej otrzymała akredytację tymczasową. Ma to istotne znaczenie dla lokalnych grup działania oraz jednostek samorządu terytorialnego, które szybciej otrzymają pożyczki na odnowę i rozwój wsi oraz wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Rozporządzenie, które umożliwia uzyskanie korzystnych pożyczek, wchodzi w życie już za dwa dni, ale jego stosowanie zależeć miało od daty przyznania akredytacji ARiMR. Dzięki wczorajszej decyzja Komisji Europejskiej zachowana będzie ciągłość wypłat w ramach akredytowanych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (roczna kwota pożyczki wyniesie 300 mln euro).

Wsparcie będzie można uzyskać tylko w sytuacji nieposiadania własnych środków na realizację wymienionych w rozporządzeniu działań. W razie niewykorzystania części pożyczki jednostka lub lokalna grupa działania będzie musiała zwrócić niewykorzystaną część.

Podstawa prawna

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 sierpnia 2008 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. nr 156, poz. 968).