Od 1 września można składać wnioski o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy, który rozpocznie się 1 listopada. Rodziny, które złożą dokumenty już we wrześniu, na pewno otrzymają zasiłek za listopad do końca tego miesiąca. Jeżeli zrobią to od 1 października do 31 listopada, świadczenia za pierwszy miesiąc nowego okresu zasiłkowego dostaną łącznie z zasiłkiem za grudzień.

– Już w ciągu tych czterech dni przyjęliśmy prawie 300 wniosków. Osoby, które są obecnie uprawnione i składają nowe wnioski, chcą jednocześnie odebrać dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego – mówi Marzena Szuleta, kierownik Biura Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta w Kaliszu.

Podobnie jest w Białymstoku, gdzie codziennie przyjmowane jest ok. 250 wniosków, i w Białej Podlaskiej, gdzie średnio przychodzi 120–130 osób dziennie.

– Obserwujemy duże zainteresowanie ze strony rodzin, które liczyły przede wszystkim, że podwyższone zostanie w tym roku kryterium dochodowe i będą miały przyznane wsparcie – mówi Irena Lorenc, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie.

Dodaje, że w związku z zamrożeniem kryterium większa liczba złożonych wniosków nie spowoduje, że więcej osób otrzyma zasiłek na dziecko.

W niektórych gminach kryzys spowodował zwiększenie liczby wypłacanych świadczeń.

– W ostatnich miesiącach ponad 30 osób, które zgłosiły utratę dochodu spowodowaną zwolnieniem z pracy, złożyło u nas wnioski – mówi Lidia Rybak, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPS w Mielcu.

Mieczysława Pędlowska, naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej i Społecznej UM w Stalowej Woli, dodaje, że ze względu na duże zwolnienia w miejscowej hucie spodziewano się zwiększenia liczby osób uprawnionych, ale w rzeczywistości wnioski składało kilka osób miesięcznie.

– Spośród tych, którzy składali w ciągu roku nowe wnioski, dominowały przede wszystkim małżeństwa, którym urodziło się dziecko i zaczęły one spełniać kryterium dochodowe. Drugą ważną grupą były rodziny pobierające zasiłki w 2006 lub 2007 roku, którym potem poprawiała się sytuacja dochodowa, a po utracie zatrudnienia wypełniają ustawowe wymogi – mówi Margarita Jaroszuk, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPR w Białymstoku.

Z kolei Małgorzata Harasimowicz, dyrektor Wydziału Świadczeń Rodzinnych UM w Toruniu, zauważa zwiększenie liczby podań o przyznanie dodatku na czas korzystania z urlopu wychowawczego.

– Może to świadczyć o tym, że niektóre kobiety w obawie przed utratą pracy wybierają urlop wychowawczy, aby w ten sposób przeczekać czas kryzysu – dodaje Małgorzata Harasimowicz.