Uczestnicy projektu spotkali się w Białymstoku, gdzie poznają osobiście osoby, z którymi wcześniej wymieniali e-maile, a także zwiedzą najciekawsze okolice miasta, m.in. Puszczę Białowieską. Wizyta potrwa do piątku.

W projekcie "Lifelong Learning 55+... aiming for the future", którego pomysłodawcą i koordynatorem jest białostockie Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU), uczestniczy po 12 osób z pięciu państw partnerskich. Wyjątkiem jest grupa polska, która liczy 15 osób. Projekt realizowany jest ze środków sektorowego programu LLP Grundtvig skierowanego do osób powyżej 55. roku życia. Całkowity koszt tego dwuletniego projektu wynosi 18 tys. euro.

Jak powiedziała podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Białymstoku koordynatorka projektu z CKU Ewa Chociej, jego głównym celem jest wymiana doświadczeń między uczestnikami z różnych krajów. Chodzi też o aktywizację osób w wieku emerytalnym i wzbudzenie w nich szacunku dla innych kultur.

Część uczestników to osoby aktywne zawodowo, część korzysta już ze świadczeń emerytalnych

Część uczestników to osoby aktywne zawodowo, część korzysta już ze świadczeń emerytalnych. Do udziału w projekcie zgłosili się z różnych przyczyn: niektórzy chcieli podnieść kwalifikacje zawodowe, inni udowodnić wnukom, że będą potrafili korzystać z internetu.

Jak mówili, udział w projekcie to dla nich "okno na świat", które pozwala porozumiewać się z osobami z innych krajów, opisywać swój region, opowiadać o rodzinie. "Ostatnio dostałam maila od pana z Portugalii, który napisał, że mu przykro, że trąba powietrzna spustoszyła Polskę i gratuluje nam medali olimpijskich" - powiedziała jedna z uczestniczek.

Realizacja projektu potrwa do października przyszłego roku

Realizacja projektu potrwa do października przyszłego roku. Dotychczas odbyło się 60 godzin nauki podstaw języka angielskiego oraz 60 godzin technologii informacyjnej. Wszyscy uczestnicy projektu nie mieli wcześniejszego kontaktu z językiem angielskim.

Program Grundtvig ma na celu ogólną niezawodową edukację osób dorosłych. Jego nazwa pochodzi od nazwiska Mikołaja Grundtviga (1783 - 1872) - duńskiego filozofa, poety, pedagoga i teologa, założyciela pierwszego uniwersytetu ludowego i autora koncepcji uczenia się przez całe życie.