Bezrobotny nie może ubiegać się o pomoc z Funduszu Pracy w spłacie kosztów ubezpieczenia na wypadek utraty pracy.
Od 5 sierpnia bezrobotni mogą ubiegać się o pomoc w spłacie kredytu hipotecznego. Niektórzy kredytobiorcy podpisali też umowy ubezpieczenia na wypadek utraty pracy. Ubezpieczony od ubezpieczyciela otrzymuje wtedy odszkodowanie w ratach. Odpowiada ono zazwyczaj opłacanym przez niego ratom kapitałowo-odsetkowym wpłacanym do banku z tytułu kredytu. Taka osoba może też po zarejestrowaniu w urzędzie pracy jako bezrobotna ubiegać się o pomoc w spłacie kredytu. Jednak w sytuacji gdy ją otrzyma, będzie ono wypłacane po okresie wypłaty rat odszkodowania.
Do naszej redakcji napływają też zapytania od bezrobotnych, którzy pytają, czy mogą się ubiegać oprócz tej pomocy (w spłacie rat kredytu) także o pokrycie kosztów ubezpieczenia na wypadek utraty pracy. Resort pracy wyjaśnia, że bezrobotnemu nie może być udzielona pomoc finansowa na pokrycie takich kosztów.