Jeżeli pracodawca nie wskaże dokładnej daty naruszenia obowiązków służbowych przez zwolnionego pracownika, sąd może nakazać przywrócić go do pracy.
ORZECZENIE
Pracownik był zatrudniony w gminie na podstawie umowy o pracę na stanowisku inspektora. W okresie od 1 do 28 sierpnia 2007 r. udzielono mu urlopu wypoczynkowego. W tym okresie korzystał on ze zwolnienia lekarskiego od 16 do 26 sierpnia 2007 r. Do pracy wrócił 10 września i wtedy zwrócono się do niego o wyjaśnienie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy od 29 sierpnia do 7 września 2007 r. W takcie rozmowy z pracownikiem wójt nie zgodził się na potraktowanie tej nieobecności jako urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego z powodu choroby. W dniu 3 października pracownik został zwolniony dyscyplinarnie z pracy. Jako przyczynę wypowiedzenia podano nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy i nienależyte wykonywanie obowiązków służbowych.