Europejska karta ubezpieczenia zdrowotna (EKUZ) wydawana przez NFZ daje prawo do opieki medycznej w czasie pobytu w innym państwie UE. Zgodnie z prawem unijnym emerytom jest ona przyznawana aż na pięć lat. Jednak w przypadku uznania emeryta za pracownika najemnego lub osobę prowadzącą działalność na własny rachunek, EKUZ jest wydawany na dużo krótszy okres, bo zaledwie na dwa miesiące.

Takie działanie Funduszu, zdaniem rzecznika prawa obywatelskich, jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Dlatego zwrócił się on do Jacka Paszkiewicza, prezesa NFZ o wyjaśnienie spornej kwestii.

– Jest to dodatkowe obciążenie zarówno dla emerytów, jak i dla Funduszu – uważa Stanisław Trociuk, zastępca RPO.

Europejska karta jest wydawana jedynie osobom ubezpieczonym w NFZ. Dokumentem potwierdzającym opłacanie składek do NFZ przez emerytów jest np. odcinek przekazu lub wyciąg z konta bankowego. Natomiast dokumentem potwierdzającym fakt objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym – legitymacja emeryta (lub rencisty). Osoba pobierająca emeryturę ma zatem prawo do świadczeń zdrowotnych z tytułu objęcia jej ubezpieczeniem, a nie z powodu wykonywania dodatkowej pracy, która przecież może być w każdym czasie zakończona.