Kto może mieć status bezrobotnego? Jak zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy? Kto otrzyma zasiłek dla bezrobotnych?

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zakończyło właśnie konsultacje projektu nowelizacji ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Został on już skierowany pod obrady rządu. Resort w ostatecznej wersji projektu nie odstąpił od swojego pomysłu podniesienia zasiłku dla bezrobotnych. Na tę propozycję nie chciało, w czasie konsultacji, zgodzić się Ministerstwo Finansów. Wskazywało na konieczność poniesienia na ten cel dodatkowych wydatków.

Ministerstwo Pracy zaproponowało ostatecznie podniesienie wysokości zasiłku, ale zrezygnowało z tego, aby wypłacać go maksymalnie przez 18 miesięcy. Od 2009 roku zasiłek będzie więc wypłacany przez 6 lub 12 miesięcy. W zamian będzie wyższy. Obecnie jego wysokość to 575 zł (od czerwca 2009 roku). Od stycznia 2010 ma wzrosnąć do 717 zł w okresie pierwszych trzech miesięcy i 563 zł w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku.

- Zasiłek powinien być przyznawany bezrobotnym na krótki czas, bo inaczej przestanie mieć funkcję motywującą do poszukiwania pracy, a może stać się sposobem na życie - mówi Czesława Ostrowska, wiceminister pracy i polityki społecznej.

Zgadza się z nią Julian Zawistowski z Instytutu Badań Strukturalnych. Uważa, że 18-miesięczny okres pobierania zasiłku przypomina raczej wsparcie, jakiego udziela pomoc społeczna i może zachęcać bezrobotnych do bierności zawodowej.

Podniesienie zasiłku ma kosztować około 154 mln zł rocznie. Obecnie zasiłki dla bezrobotnych otrzymuje 219 tys. osób spośród 1,42 mln osób.

UWAGA!

W uchwalonej ostatenicze przez Sejm nowelizacji, podwyżka zasiłku została przełożona na 2010 rok.