Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) chce wprowadzić od przyszłego roku bony szkoleniowe w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Idea projektu polega na tym, że osoba, która będzie chciała skorzystać ze szkoleń, otrzyma specjalny bon, z którym uda się do wybranej przez siebie firmy szkoleniowej. Tam zostanie on zrealizowany.

Taki projekt z powodzeniem od siedmiu lat jest realizowany w północnych Włoszech w ramach regionalnego programu operacyjnego. Włosi mogą otrzymać co roku co najwyżej dwa bony. Szkolenia wybierają z oferty firm wyłonionych w drodze przetargu. Warunkiem zapłaty przez władze regionu za usługę szkoleniową jest satysfakcja ze szkolenia jego uczestników. Pozwala to na istnienie na rynku szkoleniowym jedynie podmiotów prowadzących dobre jakościowo szkolenia. MRR chce przenieść to rozwiązanie na grunt polski.

– Dzięki temu zmieni się struktura rynku szkoleń. Ze środków EFS będą korzystali ci organizatorzy szkoleń, którzy mają najbardziej atrakcyjną ofertę – mówi Paweł Chorąży, dyrektor Departamentu Zarządzania EFS MRR.

Pomysł chwalą eksperci, którzy podkreślają, że obecnie część szkoleń współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) nie odzwierciedla rzeczywistych potrzeb osób szkolących się. W ofercie firm szkoleniowych brakuje np. bardzo specjalistycznych kursów, których wymaga rynek pracy.

– Szkolenia z EFS trochę psują rynek. Realizatorzy szkoleń, którzy pobierali opłaty, ale oferowali dobrą jakość szkoleń, przegrywają z tymi, których szkolenia są za darmo. Nie ma kryterium weryfikacji jakości, a także informacji zwrotnej od korzystających ze szkoleń, co jest im potrzebne – uważa Marek Rymsza z Uniwersytetu Warszawskiego.

Podkreśla, że weryfikacji szkoleń powinni dokonywać zlecający, ale nie mają zwykle opracowanej regionalnej polityki szkoleniowej i martwią się przede wszystkim o to, jak wydać jak najwięcej środków unijnych.

Projekt bonu szkoleniowego będzie realizowany pilotażowo na razie tylko w województwie zachodniopomorskim. Potrwa od połowy 2010 do końca 2012 roku. Planowany budżet wynosi około 15 mln zł.

Ze wsparcia szkoleniowego w województwie zachodniopomorskim skorzysta 2 tys. osób.

Obecnie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego trwają prace nad dostosowaniem projektu do polskich uwarunkowań prawnych, przede wszystkim do wymogów ustawy o zamówieniach publicznych. We Włoszech firmy uczestniczące w projekcie są wybierane w przetargach. Jeśli rozwiązanie sprawdzi się w województwie zachodniopomorskim, sukcesywnie będzie uruchamiane w całej Polsce.