Osoby, które chcą się szkolić za pieniądze Unii Europejskiej, będą otrzymywały bony szkoleniowe. Dzięki nim ma wzrosnąć popyt na unijne szkolenia.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) chce wprowadzić od przyszłego roku bony szkoleniowe w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Idea projektu polega na tym, że osoba, która będzie chciała skorzystać ze szkoleń, otrzyma specjalny bon, z którym uda się do wybranej przez siebie firmy szkoleniowej. Tam zostanie on zrealizowany.
Taki projekt z powodzeniem od siedmiu lat jest realizowany w północnych Włoszech w ramach regionalnego programu operacyjnego. Włosi mogą otrzymać co roku co najwyżej dwa bony. Szkolenia wybierają z oferty firm wyłonionych w drodze przetargu. Warunkiem zapłaty przez władze regionu za usługę szkoleniową jest satysfakcja ze szkolenia jego uczestników. Pozwala to na istnienie na rynku szkoleniowym jedynie podmiotów prowadzących dobre jakościowo szkolenia. MRR chce przenieść to rozwiązanie na grunt polski.