Wypadek, potem szpital

W niektórych ubezpieczeniach Warty występuje czasowa niezdolność do pracy, ale pod warunkiem że jest ona następstwem nieszczęśliwego wypadku.

– Wówczas weryfikacja odbywa się na podstawie dokumentacji medycznej potwierdzającej wypadek i okres niezdolności do pracy – mówi Monika Nowakowska.

W PZU po wypadku trzeba przejść przez szpital.

– Biorąc pod uwagę taką definicję, przede wszystkim związek z nieszczęśliwym wypadkiem, nie ma ryzyka, że ubezpieczeni mogą nadużywać L4 i traktować czasową niezdolność jako formę ucieczki przed zwolnieniem z pracy – mówi Agnieszka Rosa z biura prasowego PZU.

JAK DZIAŁAJĄ TAKIE UBEZPIECZENIA

● najczęściej to element pakietu ubezpieczeń sprzedawanych jako zabezpieczenie kredytu, ale są to też opcje sprzedawane przy polisach na życie czy innych pakietach ubezpieczeń osobowych, np. zdrowotnych

● mogą przewidywać albo spłatę określonej liczby rat kredytu (najczęściej sześciu), albo wypłatę określonej kwoty za okres przerwy w pracy spowodowanej chorobą

● polisa działa przy poważniejszych chorobach – zgodnie z niektórymi umowami wypłata następuje dopiero po 60 dniach przebywania na zwolnieniu lekarskim

● warunkiem wypłaty może być przedstawienie zwolnienia lekarskiego, zaświadczenia za szpitala czy potwierdzenie zatrudnienia w momencie choroby, a w przypadku przedsiębiorcy dowód opłacania składek za ubezpieczenie zdrowotne.

Uwaga! Nie wszystkie opcje czasowej niezdolności do pracy działają w razie choroby. Niektóre są uruchamiane tylko w razie nieszczęśliwego wypadku czy pobytu w szpitalu