Osoby na etacie, które przebywały na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, mogą od 1 września 2009 r. składać wnioski o umorzenie składek.
Po 1 września 2009 r. osoba zatrudniona na etacie, która rozpocznie działalność gospodarczą i będzie przebywać na urlopie macierzyńskim, nie będzie musiała płacić składek z tytułu prowadzonej firmy (może to robić dobrowolnie). Ten sam przepis dotyczy kobiet przebywających na urlopie wychowawczym.
– Warunkiem jest jednak, żeby prowadzący działalność ją zawiesił – mówi Agata Wiśniewska dyrektor Departamentu Realizacji Dochodów w centrali ZUS.
Takie rozwiązania zawiera ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. nr 71, poz. 609). Wejdzie ona w życie od 1 września 2009 r.
Oprócz tego, że nie będzie obowiązku opłacania składek, ustawa przewiduje też ich umorzenie i zwrot za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2009 r.
Umorzenie będzie możliwe wyłącznie na wniosek osoby, która prowadziła działalność, lub firmy, w której była wspólnikiem (na przykład spółka jawna czy komandytowa). Zainteresowani mogą złożyć wniosek w ciągu roku, licząc od 1 września 2009 r. do 1 września 2010 r. Można go napisać samemu i złożyć osobiście w swoim oddziale czy inspektoracie ZUS albo przesłać pocztą.
– Przygotowujemy wzór wniosku – mówi Agata Wiśniewska.
Trzeba jednak pamiętać, że umorzenie nie będzie możliwe, jeśli dana osoba opłacała składki, ale z tego tytułu skorzystała ze świadczeń z ubezpieczenia – np. z zasiłku chorobowego.