Niskie kryterium dochodowe uniemożliwia większości kobiet możliwość dodatkowego zarobku w trakcie urlopu wychowawczego bez obawy utraty świadczeń.
Od początku tego roku matka, ojciec lub opiekun, który pobiera dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego, może podjąć zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Umożliwiła to tzw. ustawa rodzinna. Jednak, aby nie utracić prawa do tego dodatku, muszą być spełnione określone warunki. Oprócz tych wymienionych w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 139, poz. 992), m.in. nieprzekroczenie określonego dochodu, można pobierać dodatek i wykonywać inną pracę, jeżeli nie przeszkadza to w sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem.
Jak sprawdziliśmy, w ciągu tych kilku miesięcy z takiej możliwości nie korzysta wiele osób. Na przykład w Legnicy jest to jedna osoba, w Iławie kilka.
– Na około 100 osób, które pobierają u nas ten dodatek, żadna jeszcze nam nie zgłosiła, że podjęła dodatkową pracę – mówi Wiesława Bajurska, kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim.
Dodaje, że takie przypadki mogą ujawnić się przy składaniu wniosków o zasiłek na nowy okres zasiłkowy, mimo że podejmująca zatrudnienie osoba powinna to natychmiast zgłosić. Każda zmiana dochodu może mieć wpływ na przyznanie świadczeń.
– Większość kobiet nie podejmuje dodatkowego zatrudnienia, bo skutkowałoby to przekroczeniem kryterium dochodowego i utratą zasiłku rodzinnego i dodatków – mówi Ewa Sułek, kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS w Legnicy.
Zdaniem Barbary Kłeczek, naczelnik Wydziału Świadczeń Socjalnych UM w Tarnobrzegu, część kobiet może też nie wiedzieć o takiej możliwości.
Gmina musi też zweryfikować podjęcie pracy przez osobę przebywającą na urlopie wychowawczym. W tym celu potrzebne będzie zaświadczenie od pracodawcy o wykonywanej pracy oraz oświadczenia strony.
– Musimy dostać informacje, czy to jest np. praca na część etatu, czy na umowę zlecenia. Ponadto strona musi w oświadczeniu wyjaśnić, jak będzie sprawowana opieka, kiedy matka będzie wykonywać swoją pracę – mówi Ewa Sułek.