Wpisanie nowych leków na listy refundacyjne powoduje wzrost wydatków NFZ na ten cel. Nie wiadomo więc, czy długodziałające analogi insuliny znajdą się na tych listach.
Ministerstwo Zdrowia pracuje nad kolejnymi zmianami na listach leków, których zakup jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
– Najpóźniej w przyszłym tygodniu projektem rozporządzenia w tej sprawie zajmie się kierownictwo resortu – mówi Marek Twardowski, wiceminister zdrowia odpowiedzialny za ich przygotowanie.
To i tak późno, bo ostatnia nowelizacja list refundacyjnych była w maju. Kolejną zapowiadano na lipiec. Zgodnie z ustawą zdrowotną Ministerstwo Zdrowia powinno je zmieniać co najmniej cztery razy w ciągu roku. Jednak ze względu na przedłużające się procedury oceny składanych wniosków o wpisanie nowych leków na listy Ministerstwo Zdrowia nie dotrzymuje tego terminu.
– W związku z występującymi problemami chcemy zaproponować, aby minister zdrowia miał prawo wydawania list refundacyjnych nie w formie rozporządzeń, ale np. obwieszczenia. Wtedy skróciłby się okres ich konsultowania i zgłaszania uwag. Dzięki temu listy byłyby uzupełniane częściej – zapewnia wiceminister zdrowia.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami resortu zdrowia na nowych listach miały znaleźć się m.in. długodziałające analogi insuliny. Środowiska reprezentujące osoby chore na cukrzycę już od dłuższego czasu zabiegają o objęcie ich refundacją. Nie ma jednak pewności, czy Ministerstwo Zdrowia spełni wcześniejsze obietnice ze względu na brak pieniędzy.
– Wprowadzenie dwóch nowych insulin na listy spowodowałoby wzrost wydatków NFZ na leki nawet o kilkadziesiąt milionów złotych rocznie – mówi Marek Twardowski.
Tylko ostatnie (w maju 2009 r.) zmiany na listach refundacyjnych, m.in rozszerzenie jej o leki na hemofilię, spowodowały wzrost wydatków Funduszu o 250 mln zł. Ze względu na niższe wpływy składki zdrowotnej wprowadzenie kolejnych preparatów na listy może zostać przesunięte w czasie.
Jak zapewnia jednak resort zdrowia, mają się na nich znaleźć leki, które muszą być na stałe przyjmowane przez osoby przewlekle chore. Poza tym planowana jest obniżka cen niektórych preparatów.