Marek Michalak, rzecznik praw dziecka, wystąpił do Grzegorza Schetyny, ministra spraw wewnętrznych i administracji, w sprawie większych ułatwień w podróżowaniu dla dzieci. Obecnie dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mają prawo do zniżki na przejazdy publicznymi środkami transportu w wysokości 78 proc. Rzecznik zwrócił się o wprowadzenie takiej zmiany w przepisach, która umożliwiałaby tym dzieciom bezpłatny przejazd komunikacją publiczną do ukończenia przez nie 18 lat.

Zdaniem Marka Michalaka, pomimo obecnej zniżki, opłaty za bilety stanowią istotną część kosztów placówek, które zajmują się opieką nad niepełnosprawnymi dziećmi oraz rodziców, którzy podróżują z dziećmi publicznym transportem. Rzecznik dodał, że bardzo ważne jest maksymalne ułatwienie dzieciom niepełnosprawnym poruszania się oraz zwiększenie ich mobilności. Zwrócił też uwagę, że niektóre zakłady komunalne już teraz okazjonalnie udostępniają dzieciom darmowe przejazdy.