Pieniądze z UE pomogą zmodernizować szkoły zawodowe i udoskonalić system szkolnictwa zawodowego - zapewniła dziś w Sejmie minister edukacji Katarzyna Hall podczas debaty na ten temat, zorganizowanej na wniosek klubu PO.

Jak mówiła Hall, resort edukacji planuje znaczące zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego. Chodzi np. o to, żeby szkoły zawodowe mogły zatrudniać specjalistów, którzy formalnie nie są nauczycielami.

Innym pomysłem jest, aby pracownicy, którzy nie ukończyli szkoły, ale znają jakieś rzemiosło z praktyki, mogli formalnie potwierdzić swoje kwalifikacje, przystępując do egzaminu zawodowego.

Poza tym, w każdym gimnazjum, zdaniem Hall, powinien być profesjonalny doradca zawodowy, który pomoże uczniom zdecydować, jaką wybrać dalszą edukację.

Posłowie zwracali uwagę na braki w wyposażeniu szkół i stanowisk egzaminacyjnych, na których przeprowadza się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Mówił o tym m.in. Tomasz Kulesza (PO), który w imieniu swojego klubu zwrócił się do rządu o informację na temat szkolnictwa zawodowego.

Przyznał mu rację Marek Łatas (PiS). "Egzamin w zawodzie mechanik samochodowy przeprowadzany jest na fiacie 126 p i polonezie" - powiedział.

"Prace nad kompleksową reformą szkolnictwa zawodowego trwają"

Hall zapewniła, że rząd zajmuje się tym problemem. "Projekt dotyczący wyposażania centrów kształcenia praktycznego, centrów kształcenia ustawicznego i szkół zawodowych w stanowiska dla egzaminów zawodowych o łącznej wartości 150 mln zł zaowocował już doposażeniem w ponad 1000 szkołach i placówkach" - mówiła minister.

Jak dodała, prace nad kompleksową reformą szkolnictwa zawodowego trwają. "Powołałam zarządzeniem z 18 czerwca zespół opiniodawczo-doradczy do spraw kształcenia zawodowego, który ma za zadanie opracować propozycje zmian systemowych i stworzyć bardziej przyjazne warunki do zaangażowania pracodawców (w kształcenie przyszłych pracowników). Są tam przedstawiciele ministrów właściwych dla zawodów, przedstawiciele organizacji pracodawców, organizacji branżowych, środowisk samorządowych, instytucji oświatowych, organizacji związkowych. Wszyscy oni mają się skoncentrować właśnie na tym" - powiedziała Hall.

Jak dodała, prace zespołu mają się zakończyć w 2010 r. Wtedy ma być gotowy kompleksowy projekt reformy systemu kształcenia zawodowego.