PKPP Lewiatan odniosła się w ten sposób do proponowanych przez rząd zmian w ustawie o systemie oświaty i Karty Nauczyciela. Zmiany te są również przedmiotem negocjacji ze związkami zawodowymi.

Jak napisano w oświadczeniu, korzystne są m.in. propozycje zmian, które wzmacniają kompetencje samorządów w zakresie edukacji. Według PKPP Lewiatan, "znacznie zwiększy to szanse na rozwój lokalnej gospodarki i rynku pracy".

Piotr Sarnecki z Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy PKPP Lewiatan powiedział, że "wiedza o lokalnym rynku pracy, jego wymaganiach i zapotrzebowaniach, leży w samorządach, dlatego powinny mieć decydujący wpływ na program edukacji np. zawodowej na danym terenie".

PKPP Lewiatan popiera także zapis o możliwości przekazywania prowadzenia szkół osobom fizycznym lub prawnym przez jednostki samorządowe.

Według organizacji pracodawców, pomoże to w rozwiązaniu wielu problemów, "zwłaszcza w małych gminach, gdzie planuje się redukcję liczby szkół, chociaż społeczności lokalne są gotowe je prowadzić". "Takie rozwiązania są z powodzeniem stosowane w wielu krajach europejskich" - dodają autorzy oświadczenia.

"Obniżenie wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego tworzy podstawę do polepszenia poziomu wiedzy"

Według pracodawców prywatnych, korzystny jest również zapis o obniżeniu wieku rozpoczęcia obowiązkowego kształcenia.

"Obniżenie wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego i zmiany w edukacji najmłodszych tworzą podstawę do polepszenia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, którzy za kilkanaście lat wejdą na rynek pracy" - napisano w oświadczeniu.

W ocenie KPKK Lewiatan, projekt nowelizacji ustawy powinien zmienić także generalne zasady zatrudniania nauczycieli na takie, jakie powszechnie obowiązują na rynku pracy. Zdaniem organizacji, "wprowadzanie kolejnych, mniej lub bardziej kosmetycznych, zmian w Karcie Nauczyciela, czyni ten akt prawny coraz bardziej niespójnym i niezrozumiałym".

PKPP Lewiatan jest organizacją pozarządową, która reprezentuje interesy polskich przedsiębiorców prywatnych. Organizacja powstała w styczniu 1999 r. i od tego czasu kieruje nią Henryka Bochniarz.