Taką poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyjął Sejm. Tym samym w całej ustawie podstawą świadczeń pieniężnych z niej wynikających pozostanie zasiłek dla bezrobotnych. Według Stanisława Szweda, sprawozdawcy Sejmowej Komisji Pracy, jest to bezpieczne rozwiązanie ze względu na spodziewany wzrost płacy minimalnej i spójność ustawy.

Posłowie przyjęli też poprawkę Senatu uściślającą przepisy dotyczące zmiany opłat za zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca lub przedłużenie tego zezwolenia. Na mocy przyjętego przepisu do niezakończonych spraw rozpoczętych na podstawie wniosków o wydanie lub przedłużenie zezwolenia przed wejściem w życie ustawy stosowane będą opłaty obowiązujące w dniu złożenia wniosku.

Oznacza to, że pracodawca, który złoży wniosek o zatrudnienie cudzoziemca lub wniosek o przedłużenie tego zezwolenia przed wejściem w życie ustawy, zapłaci odpowiednio kwotę w wysokości płacy minimalnej (936 zł) lub jej połowę. Po wejściu w życie noweli opłata będzie znacznie niższa.

Ustawa daje kompetencję do jej ustalenia ministrowi pracy w rozporządzeniu. Resort pracy deklaruje, że opłaty będą wynosić 100 zł za zezwolenie i 50 zł za jego przedłużenie. Ustawa trafiła teraz do podpisu prezydenta.

JUSTYNA WOJTECZEK

justyna.wojteczek@infor.pl