Dzisiaj (5 sierpnia) wchodzi w życie ustawa z 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz.U. 115, poz. 962). Zgodnie z nią osoby, które zarejestrowały się jako bezrobotne i mają prawo do zasiłku, mogą skorzystać z pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych. Pierwsze osoby wkrótce będą mogły skorzystać z takiego wsparcia.

Ok. 300 mln zł przeznaczy w tym roku Fundusz Pracy na pomoc bezrobotnym w spłacie kredytów hipotecznych na zakup mieszkania - szacuje minister pracy Jolanta Fedak. Od 6 sierpnia, bezrobotni, którzy mają takie kredyty, będą mogli składać wnioski w tej sprawie. Według minister, o wsparcie może wystąpić kilkadziesiąt tysięcy osób.

Na dzisiejszej konferencji prasowej minister Fedak wyraziła nadzieję, że pomoc nie będzie potrzebna zbyt wielu osobom, ale zapewniła, że pieniędzy wystarczy dla wszystkich, którzy się o nią zwrócą.

"Dziś wchodzi w życie ustawa o pomocy państwa w spłacie kredytów hipotecznych. Chciałabym, aby miała ona jak najmniejsze zastosowanie, żeby Polacy mogli spłacać kredyty, realizować swoje zamiary i marzenia dotyczące przyszłości, żeby nie tracili pracy. Ale jeżeli tak się zdarzy, że ktoś ją straci, to będzie mógł liczyć na pomoc rządu, wykorzystując właśnie tę ustawę" - powiedziała Fedak.

Dziś podpisana została umowa między ministerstwem pracy a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, regulująca zasady przekazywania na konta bezrobotnych kredytobiorców pieniędzy z Funduszu Pracy. Przelewy będzie realizował właśnie BGK.

Prezes zarządu BGK Ireneusz Fąfara zapewnił, że "jeżeli do banku trafi decyzja starosty o przyznaniu bezrobotnemu pomocy w spłacie kredytu, pieniądze na jego konto w banku, w którym ten kredyt zaciągnął, zostaną przekazane w ciągu 3 dni; procedury są jasne i klarowne".

Bezrobotny musi złożyć wniosek do urzędu pracy, w którym jest zarejestrowany

Aby bezrobotny otrzymał pomoc państwa, musi złożyć wniosek w tej sprawie do urzędu pracy, w którym jest zarejestrowany. Wyjaśni w nim swoją sytuację życiową i przyczyny braku możliwości spłaty kredytu. Urząd przekaże wniosek staroście, który będzie miał 30 dni na wydanie decyzji przyznającej pomoc. Decyzję tę prześle do BGK; jeżeli będzie ona pozytywna, bank przeleje pieniądze na konto kredytowe bezrobotnego.

Szczegółowe zasady składnia wniosków o przyznanie pomocy oraz oświadczenia banku, który udzielił kredytu, o jego wysokości i terminie spłaty, określają załączniki do rozporządzenia wykonawczego do ustawy pomocowej. Minister Fedak poinformowała, że dziś wchodzi ono w życie.