ZMIANA PRAWA

Od 1 września 2009 r. szkoły będą musiały zapewnić uczniom możliwość pozostawienia podręczników i przyborów szkolnych. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69). Jest już po konsultacjach, ma zacząć obowiązywać 14 dni od ogłoszenia. Nałożenie na szkoły takiego obowiązku ma spowodować, że uczniowie nie będą nosić ciężkich tornistrów.

– Dzieci, rozpoczynając szkołę, ważą około 20 kg, a tornistry często połowę ich wagi. To prowadzi m.in. do uszkodzenia kręgosłupa – mówi dr n. med. Marek Kiljański, prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Uważa, że tornistry nie powinny ważyć więcej niż 3–4 kg. Jego zdaniem za ciężkie tornistry odpowiadają często nauczyciele, którzy źle organizują zajęcia, a za brak podręczników wpisują uczniowi negatywną ocenę. Podobnego zdania jest Dorota Dziamska, z niepublicznego ośrodka kształcenia nauczycieli w Poznaniu.

– Nauczyciele do prawidłowej realizacji programu nie potrzebują tak dużej liczby podręczników i ćwiczeń – wskazuje Dorota Dziamska.

W jej ocenie część z nich zmusza dzieci do noszenia dużej liczby książek, bo jest to dla nich łatwiejsze. Nie muszą wtedy sami przygotowywać się do zajęć, ale korzystają z gotowych ćwiczeń.

Od września szkoły będą musiały zapewnić odpowiednie pomieszczenia na przechowywanie pomocy dydaktycznych dla dzieci uczących się z nowej podstawy programowej. Na początku szkoły będą więc musiały przechowywać podręczniki i przybory szkolne uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjalnej. W kolejnych latach taki obowiązek będzie dotyczył następnych klas uczących się według nowej podstawy.

– Nie mamy pieniędzy na niezbędne remonty w szkołach, a już na pewno na zakup szafek dla uczniów – wskazuje Czesław Zawada, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach.

Dodaje, że pomysł pozostawiania podręczników w szkołach ma sens, gdyby uczniowie mieli dwa ich zestawy. Trudności w realizacji nowego obowiązku dostrzega też Małgorzata Sroka, zastępca dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum nr 2 w Poznaniu. W jej ocenie umożliwienie dzieciom pozostawienia podręczników będzie możliwe najwcześniej za rok.