Skrócona procedura wyboru projektów nie przyspieszyła realizacji projektów wsparcia dla osób zwalnianych z powodu kryzysu.
Od 1 kwietnia województwa mogą szybciej przyznawać dotacje na wsparcie dla osób zwalnianych z powodu kryzysu. Przy wyborze projektów unijnych mogą stosować tzw. szybką ścieżkę. Cała procedura naboru, oceny i wyboru do realizacji projektów jest wtedy skrócona do 30 dni.
Dotychczas tylko województwo podkarpackie zdecydowało się wdrażać działania antykryzysowe w przyspieszonym trybie. Mimo że od ogłoszenia konkursu minęło siedem tygodni, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nikomu jeszcze nie przyznał dofinansowania. Urząd poradził sobie z przyspieszoną procedurą organizacyjnie, ale zawiedli wnioskodawcy. Żaden z 15 wniosków ocenionych w trybie szybkiej ścieżki nie spełniał kryteriów merytorycznych i nie uzyskał wymaganej minimalnej liczby 60 punktów. Dotacje na własny biznes oraz dodatki dla osób, które podejmą pracę poza miejscem zamieszkania, nie będą więc na razie wypłacane.
– Od samego początku widzieliśmy słabość szybkiej ścieżki w tym, że obowiązuje zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Wnioskodawcy obawiali się, że szansę na dofinansowanie będą miały tylko projekty złożone jako pierwsze. Część firm szkoleniowych sięgnęła po gotowe projekty, które składały już w konkursach w innych województwach, nie uwzględniając lokalnych potrzeb gospodarki i osób zwalnianych w regionie – mówi Marcin Dygoń, kierownik w WUP w Rzeszowie.
20 mln zł dostępnych w tym konkursie pozostaje więc niewykorzystane. Inne województwa, które jeszcze w tym roku będą w konkursach przyznawać dotacje na projekty wsparcia dla osób zwalnianych, nie zamierzają stosować szybkiej ścieżki. Niektóre nie są organizacyjnie przygotowane do jej stosowania.
– Nie jesteśmy na tyle elastyczni, aby stosować szybką ścieżkę – przyznaje Jakub Mielczarek, wicedyrektor Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
Jego zdaniem przyspieszona procedura nie jest konieczna.
– Na razie przedsiębiorcy nie mają świadomości, że warto pomagać zwalnianym pracownikom. W naszym województwie nie spotkaliśmy się jeszcze z żadnym projektem dla osób zwalnianych w regionie – mówi Jakub Mielczarek.
Dlatego w woj. łódzkim konkurs na projekty wsparcia dla osób zwalnianych będzie ogłoszony 17 sierpnia w trybie standardowym. Szybkiej ścieżki nie przewiduje też Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, która ogłosi konkurs 30 lipca.
Jedynie województwo lubelskie rozważa możliwość zastosowania przyspieszonej procedury.