Pracodawca może powierzyć pieczę nad mieniem łącznie kilku pracownikom. W tym celu konieczne jest jednak zawarcie umowy o współodpowiedzialności i uzyskanie zgody wszystkich pracowników nią objętych. Warunkiem ustanowienia wspólnej odpowiedzialności majątkowej jest powierzenie mienia łącznie wszystkim pracownikom, którzy mają być nią objęci, na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej z ich udziałem.
Wspólna odpowiedzialność majątkowa pracowników nadal znajduje zastosowanie u niektórych pracodawców, szczególnie zajmujących się sprzedażą i przechowywaniem towarów. Jak sama nazwa wskazuje, stanowi ona rodzaj odpowiedzialności podzielonej pomiędzy kilku pracowników za mienie powierzone im przez pracodawcę z obowiązkiem wyliczenia się.
Z uwagi na to, że wspólna odpowiedzialność pracowników jest odstępstwem od zasady indywidualnego rozliczania się z mienia powierzonego, podlega ona odrębnym uregulowaniom. Przede wszystkim wiąże się z nią wiele gwarancji służących ochronie interesów pracowników przyjmujących na siebie wspólną pieczę nad powierzonym mieniem. Przestrzeganie ich jest obowiązkiem pracodawcy i jednocześnie koniecznością, aby móc skutecznie dochodzić odszkodowań od odpowiedzialnych pracowników.