Istnieją dwie sytuacje, kiedy pracodawca jest bezwzględnie związany wnioskiem pracownika o udzielenie urlopu wypoczynkowego. Pierwsza ma miejsce wtedy, gdy udzielenia urlopu wypoczynkowego domaga się pracownik, który korzysta z urlopu macierzyńskiego. Druga, gdy o urlop występuje uczący się pracownik młodociany.

Wolne po macierzyńskim

Pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownicy, która domaga się udzielenia jej urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Uprawnienie takie ma na celu umożliwienie młodej matce kontynuowanie opieki nad dzieckiem przez okres dłuższy niż okres urlopu macierzyńskiego. Bez znaczenia dla oceny wniosku pracownicy pozostają terminy udzielenia urlopów określone w planie urlopów. Pracodawca nie ma więc prawa zasłaniać się tym planem. Podstawą odmowy uwzględnienia wniosku nie mogą być także jakiekolwiek potrzeby pracodawcy ani to, że wie o tym, że po tym urlopie pracownica zamierza skorzystać z urlopu wychowawczego. Na identycznych zasadach pracodawca ma też obowiązek udzielenia urlopu ojcu, który korzystał z urlopu macierzyńskiego.

PRZYKŁAD: TYLKO BEZPOŚREDNIO PO MACIERZYŃSKIM

Pracownica po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego powróciła do pracy w maju. Według planu urlopów urlop miała wykorzystać dopiero w sierpniu. Po miesiącu pracy zażądała jednak udzielenia urlopu wypoczynkowego wcześniej, powołując się na niedawne korzystanie z urlopu macierzyńskiego. W takiej sytuacji pracodawca nie jest związany jej wnioskiem, ponieważ nie domagała się udzielenia urlopu bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.

W pełnej wersji artykułu dowiesz się jak należy traktować urlopy:

Młodocianych

Urlopy na żądanie

Zwolnienia okolicznościowe oraz inne zwolnienia obowiązkowe