Minister zaznaczył, że będzie to podobna pomoc do tej, jakiej udzielił resort rolnictwa w ubiegłym roku gospodarstwom dotkniętym przez suszę czy huragan. Pomoc przysługuje jednak dopiero po oszacowaniu strat przez komisje powołane przez wojewodów. Gospodarstwa do 5 ha mogą liczyć na jednorazowy zasiłek w wysokości 500 zł, a gospodarstwa większe mogą otrzymać 1 tys. zł.

Wyjaśnił, że pomoc powodzianom pochodzić będzie "ze środków obsługi ustawy ubezpieczeniowej". Zgodnie z przepisami uchwalonej w lipcu 2005 r. ustawy o ubezpieczeniach rolnych i zwierząt gospodarskich, rolnik może ubezpieczyć swoje uprawy z dopłatą do składki z budżetu państwa. W tym roku dopłata ta wynosi 50 proc. Polisę może wykupić rolnik jedynie z towarzystwach, z którymi resort rolnictwa podpisał umowę. Są to: PZU, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" oraz towarzystwo Concordia Polska z Poznania.

Od IV kwartału 2008 r., do końca marca 2009 r. rolnicy zawarli ponad 76,3 tys. umów na ubezpieczenie ok. 1,3 mln hektarów upraw z dopłatami. W budżecie 2009 roku na rolnicze ubezpieczenia zarezerwowano 150 mln zł, dotychczas na ten cel resort wydał 55 mln zł. Ministerstwo szacuje, że w tym roku pieniądze na ten cel zostaną całkowicie wykorzystane - powiedziała PAP dyrektor Departamentu Finansów resortu rolnictwa Aleksandra Szelągowska.